Selectează o Pagină

Confidențialitate și cookie-urile

(Parte din Termenii și Condițiile generale de utilizare a Portalului situat pe site-ul web (URL) www.mirakl.ro)
(Denumită în continuare „Politica de confidențialitate“)

1. Introducere

1.1 Această Politică de confidențialitate constituie o parte integrantă și obligatorie a Termenilor și condițiilor de utilizare a portalului Mirakl.ro

1.2 Termenii și definițiile cu literă mare utilizate în această Politică de confidențialitate, dar nedefinite aici, au semnificațiile care le sunt atribuite în Termenii și condițiile de utilizare generale ale portalului.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

2.1 Utilizarea Portalului implică prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale utilizatorilor (persoane fizice), completate in formularul de înregistrare. Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la un subiect identificată sau identificabilă de date individuale (denumite în continuare „Date Personale“). Datele Personale ale tuturor Utilizatorilor sunt prelucrate în conformitate cu Termenii și condițiile și reglementările legale, cu caracter obligatoriu, în special Legea nr. 101/2000 Col., cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare “Legea privind protecția datelor cu caracter personal”). Acest lucru nu afectează datoria Administratorului de Date cu caracter personal de a furniza informații despre utilizator către terți sau autorități publice, în cazurile prevăzute de lege.

2.2 Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal sunt reglementate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

2.3 Administrator al Datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este Mirakl SRL Administratorul de Date cu caracter personal determină scopul și mijloacele de prelucrare a datelor și este responsabil de acestea ( „Administrator“).

2.4 Datele personale ale Utilizatorului sunt procesate pe baza consimțământul Utilizatorului, sau sub autoritatea care rezultă din Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

2.5 Bifând căsuța „Sunt de acord cu prelucrarea Datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare și Politica de confidențialitate și Utilizarea cookie-urilor“, care se află în formularul de înregistrare pentru înregistrarea pe portal, Utilizatorul iși dă consimțământul pentru prelucrarea Datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu Termenii și această Politică de confidențialitate. Utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu Termenii și Politica de confidențialitate, înainte de a finaliza înregistrarea pe portal. Consimțământul la prelucrarea Datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol este o condiție pentru finalizarea înregistrării pe portal și a serviciilor legate de utilizare.

2.6 Utilizatorul este de acord cu prelucrarea Datelor lor cu caracter personal în măsura următoare: numele, prenumele, adresa de domiciliu și, eventual, adresa de e-mail, numărul de telefon, sau alte informații personale pe care Utilizatorul le-a furnizat în cadrul portalului.

2.7 Datele personale ale Utilizatorului sunt prelucrate în scopul de a îndeplini drepturile și responsabilitățile asociate cu utilizarea Portalului, în special pentru identificarea Utilizatorului în timpul utilizării Portalului, pentru a oferi servicii legate de Utilizator și pentru a comunica cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de corespondență comercială în temeiul art. 4 din această Politică de confidențialitate.

2.8 Toate Datele personale ale Utilizatorului vor fi procesate pentru timpul necesar pentru a pune în aplicare scopurile procesării specificate în Termeni și Condiții și în reglementările în general obligatorii.

2.9 Datele cu caracter personal prelucrate de către Administrator vor fi puse la dispoziția Administratorului, Auditorului și Angajaților.

2.10 Datele cu caracter personal prelucrate de către Administrator pot fi transmise unei terțe părți în condițiile specificate în Legea privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu transferul Datelor cu caracter personal, în conformitate cu prezentul Articol, acesta este obligat să trimită o notificare în scris către adresa Administratorului.

2.11 Informațiile personale ale utilizatorilor pot fi transferate în străinătate, sub condițiile specificate în Legea privind protecția datelor cu caracter personal, în principal către alte filiale ale Administratorului. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu transferul Datelor cu caracter personal, în conformitate cu prezentul Articol, acesta este obligat să trimită o notificare în scris către adresa Administratorului.

2.12 În cazul în care Utilizatorul află sau suspectează că Administratorul prelucrează datele sale cu caracter personal într-un mod incompatibil cu protejarea vieții sale private, sau în conflict cu Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când datele personale sunt utilizate în mod greșit în scopul procesării acestora, Utilizatorul are dreptul să:

2.12.1. Ceară o explicație Administratorului; și

2.12.2. Solicite Administratorului corectarea situației (în particular, poate implica blocarea, corectarea, completarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal).

În cazul în care cererea Utilizatorului este justificată, Administratoru are obligația de a remedia imediat problema. În cazul în care Administratorul nu cooperează, Utilizatorul poate contacta Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; Dreptul Utilizatorului de a contacta Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nu este afectat.

2.13. Utilizatorul recunoaște că datele sale personale necesare în mod corect și sincer, și că este obligat să notifice prompt administratorul cu privire la orice modificare a informațiilor personale.

2.14. Utilizatorul confirmă că Datele cu caracter personal sunt corecte și că acestea au fost furnizate în mod voluntar. Utilizatorul declară, de asemenea, că consimțământul la prelucrarea Datelor cu caracter personal poate fi retras cu o notificare scrisă trimisă la adresa Administratorului.

2.15. Utilizatorul este de acord ca Administratorul să analizeze și să colecteze date anonime despre comportamentul Utilizatorilor pe portal, în vederea îmbunătățirii funcționării portalului și a serviciilor conexe. Datele anonime menționate anterior nu conțin nicio informație cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu colectarea și analizarea datelor anonime privind comportamentul acestuia pe Portal, acesta își poate exprima dezaprobarea printr-o notificare scrisă trimisă către adresa Administratorului.

Cookies

3.1. În timpul funcționării portalului, sunt utilizate cookie-uri.
Cookie-urile sunt mici fișiere de date, stocate în calculatorul, smartphone-ul sau alt terminal al Utilizatorului prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la un website. Cookie-urile sunt folosite pentru a Utilizatorul și pentru a-i o interfață mai prietenoasă. Informațiile stocate de cookie-uri includ, printre altele, adrese IP, tipul de browser folosit, furnizor de servicii Internet, site-urile vizitate, anunțurile afișate de către utilizator și / sau informații pe care Utilizatorul le-a oferit pe site-ul vizitat.

3.2. Furnizorul (Mirakl SRL) (denumit în continuare „Furnizor“) are acces la informațiile stocate în cookie-uri și utilizează aceste informații, în special, pentru administrarea Portalului, monitorizarea activității Utilizatorilor in cadrul Portalului, colectarea de date agregate despre Utilizatorii acestui site și în alte scopuri statistice.

3.3 Acordând consimțământul la prelucrarea Datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 2.5 din această Politică de confidențialitate, Utilizatorul dă permisiunea Furnizorului de a utiliza informațiile colectate de cookie-uri pentru scopurile conform art. 3.2. Din această Politică de confidențialitate, inclusiv permisiunea de a atribui aceste informații unor informații care ar putea identifica un anumit Utilizator.

3.4. Utilizatorul poate bloca salvarea de cookie-uri prin setările browser-ului. În cazul blocării cookie-urilor de către Utilizator, funcțiile Portalului pot fi restricționate parțial sau total.

4. Corespondență comercială și reclame

4.1. Dacă Utilizatorul și-a dat acordul, în momentul înregistrării sau cu altă ocazie, de a primi corespondență comercială, Furnizorul și partenerii săi comerciali, în conformitate cu Legea nr. 480/2004 Coll., cu privire la anumite servicii ale societății informaționale și la amendamente a anumitor legi (Legea privind anumite servicii ale societății informaționale), poate informa Utilizatorul sub formă de reclame despre produsele, serviciile lor și a entităților ce se află într-o relație contractuală cu Furnizorul și partenerii comerciali, folosind adresa de email și numărul de telefon ale Utilizatorului, cu acordul acestuia. Utilizatorul are dreptul de a revoca acordul de mai sus prin intermediul unui link ce va fi inclus în corespondența comercială.

4.2 Utilizatorul admite și este de acord că pe Portal-ul www.mirakl.ro pot fi afișate reclame și materiale promoționale. Aceste reclame se pot referi la conținutul Portalului și a serviciilor conexe, la căutări realizate de Utilizator și la alte informații.